Postbus 118                                                          +31 36 5235330                                                       Info@steijger.com

3890 AC Zeewolde

Nederland


Bellen E-mail Post


        Ontwerp: © 2013 - 2014 Steijger Communications BV


Privacy en cookies

UK | NL

HomeWijWatWieBlogContact

Monitoring

Wij houden de resultaten van uw persberichten en persactiviteiten scherp in de gaten. We monitoren alle media op basis van uw eigen zoekwensen en -criteria. Dankzij onze samenwerking met de Media Info Groep zijn wij in staat alle media - dagbladen, magazines, radio, televisie, nieuwssites en social media -  te monitoren. Het voor u relevante nieuws uit deze media wordt u prompt toegestuurd. Zo nodig breiden we de monitoring uit met media in andere landen.   

We rekenen de advertentiewaardes uit om het resultaat van de berichten in de pers te kunnen beoordelen. Dat geeft een kwantitatief  beeld. Heel belangrijk is ook om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de zichtbaarheid;  welke invloed heeft de berichtgeving op de publieksgroepen en de opinievorming?


Deze opinievorming is steeds meer online in reacties op LinkedIn en op Facebook.Ook uw online aanwezigheid wordt door ons in de gaten gehouden en uiteraard voor u geanalyseerd, zodat er zo nodig passend gereageerd kan worden.  Persberichten | Perscontacten | Free publicity  |  Events               

  Marketing | Advies